Göm menyn

TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Information Security, Second Course/

2022 VT1 — VT2

ExaminatorUlf Kargén
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen