Göm menyn

TDDD08 Logikprogrammering, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Logic Programming/

2023 Ht1

ExaminatorVictor Lagerkvist
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2022 Ht1

ExaminatorVictor Lagerkvist
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen