Göm menyn

TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Programming of Parallel Computers - Methods and Tools/

2023 Vt2

ExaminatorChristoph Kessler
KursadministratörElena Larsson

2022 Vt2

ExaminatorChristoph Kessler
KursadministratörElena Larsson


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen