Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer, 8.0 hp (Grundnivå)
/Programming and Data Structures/

2022 Ht1 — Ht2

KursledareKlas Arvidsson, Eric Ekström
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen