Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G2)
/Programming in Java, Data Structures and Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2016 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2016 Vt1

KursledareErik A Nilsson
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen