Madeleine Dahlqvist
Madeleine Dahlqvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
madeleine.dahlqvist@liu.se
013-28 23 60
B 3E:487 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/madha94
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Gemensamma kansliet (GK)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster