Göm menyn

769A09 Human Factors, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Human Factors/

2021 vecka 44 — 2022 vecka 03

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen