Erik Prytz
Erik Prytz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.prytz@liu.se
013-28 58 58
E 3F:464 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~eripr77/, liu.se/medarbetare/eripr77
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Människocentrerade system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster