Göm menyn

769A06 Designforskningsmetoder, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Design Research Methods/
2021 vecka 44 — 2022 vecka 03

KursledareJonas Löwgren
ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen