Göm menyn

769A05 Tjänstedesign, studiokurs, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Service Design, studio course/
2021 vecka 04 — 23

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen