Göm menyn

769A04 Interaktionsdesign, studiokurs, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Interaction Design, Studio course/
2021 vecka 44 — 2022 vecka 03

KursledareMattias Arvola, Jody Foo
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen