Göm menyn

769A04 Interaktionsdesign, studiokurs, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Interaction Design, studio course/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2022 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2023 vecka 44 — 2024 vecka 02

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorMattias Arvola
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 44 — 2023 vecka 02

Kursledare och examinatorMattias Arvola
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen