Göm menyn

769A03 Representationer som tänkande, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Thinking with Representations/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2022 och ersattes inte av någon angiven kurs.

2022 vecka 4 — 23

Kursledare och examinatorJohan Blomkvist
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen