Göm menyn

769A03 Representationer som tänkande, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Thinking with Representations/

2023 vecka 4 — 23

Kursledare och examinatorJohan Blomkvist
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 4 — 23

Kursledare och examinatorJohan Blomkvist
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen