Göm menyn

769A01 Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Science Project I/

2022 vecka 4 — 23

ExaminatorPeter Berggren
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen