Göm menyn

732G46 Regressions- och variansanalys, 15.0 hp (Grundnivå)
/Regression Analysis and Analysis of Variance/

2022 HT1 — HT2

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen