Isak Hietala
Isak Hietala
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
isak.hietala@liu.se
013-28 19 70
B 3E:471 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Statistik (STAT)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster