Göm menyn

732G42 Grundläggande tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
/Introductory Time Series Analysis/

2021 VT2

ExaminatorJosef Wilzén
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen