Göm menyn

732G38 Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
/Survey Methods/

2023 VT2

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörErika Larsson

2022 VT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen