Göm menyn

732A46 Bayesianska metoder, 6.0 hp (A)
/Bayesian Learning/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2016 och ersattes sedan av 732A91.
2016 VT2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorMattias Villani
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen