Mattias Villani
Mattias Villani
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mattias.villani@liu.se
013-28 14 46
Hemsida: www.ida.liu.se/~matvi05/, liu.se/medarbetare/matvi05
Medlem i:
Maskininlärning (ML)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster