Göm menyn

729G26 Interaktionsprogrammering, 6.0 hp (Grundnivå)
/Interaction Programming/
2020 vecka 44 — 2021 vecka 03

Kursledare och examinatorJody Foo
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen