Jody Foo
Jody Foo
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jody.foo@liu.se
013-28 26 62
E 3F:482 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~jodfo01/, liu.se/medarbetare/jodfo01
Medlem i:
Kognition, interaktion och språkteknologi (CILTLab)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster