Göm menyn

729G22 Interaktionsdesign, 6.0 hp (Grundnivå)
/Interaction Design/
2020 vecka 34 — 43

Kursledare och examinatorMattias Arvola
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen