Göm menyn

729G17 Språkteknologi, 6.0 hp (Grundnivå)
/Language Technology/

2023 vecka 04 — 11

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 04 — 11

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen