Göm menyn

729A99 Användbarhetstestning, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Usability testing/

2023 vecka 04 — 13

Kursledare och examinatorEva Ragnemalm
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 04 — 13

Kursledare och examinatorEva Ragnemalm
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen