Göm menyn

729A98 Risk- och olycksanalys, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Risk and Accident Analysis/

2023 vecka 04 — 13

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 04 — 13

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen