Göm menyn

729A88 Avancerad interaktionsdesign, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Advanced Interaction Design/

2018 vecka 35 — 44

Kursledare och examinatorJohan Blomkvist
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 35 — 44

Kursledare och examinatorJohan Blomkvist
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen