Göm menyn

729A27 Natural Language Processing, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Natural Language Processing/

2020 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen