Göm menyn

729A27 Natural Language Processing, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Natural Language Processing/

2023 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen