Göm menyn

Karl Wahlin, fil. Dr.

Tjänstetitel: Universitetslektor
Telefon: 013 - 28 57 92
E-post: kawah@ida.liu.se
Fax: 013 - 14 22 31
Adress: Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Rum: 3E:481, E-korridor, plan 3 (block B)

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2013-12-19