Göm menyn
DatumNamnTitel
2010-04-16 Oleg Sysoev Monotonic regression for large multivariate datasets
2010-04-15 Panos Pardalos, University of Florida, USA Optimization and Data Mining in Biomedical Informatics
2008-10-10 Karl Wahlin Roadmap for Trend Detection and Assessment of Data Quality
2008-10-09 Dr. Dennis Helsel, Practical Stats Interpreting Nondetect Data
2008-09-25 Anders Nordgaard The use of Likelihood Ratios in Digital Camera Identification
2008-05-28 Annica Isaksson, Linköping University and Peter Lundquist, Statistics Sweden HOW TO CHOOSE THE NUMBER OF CALL ATTEMPTS IN A TELEPHONE SURVEY IN THE PRESENCE OF NONRESPONSE AND MEASUREMENT ERRORS
2008-04-03 Thomas Laitila, Örebro university and Statistics Sweden SWEDISH CUSTOMERS WILLINGNESS TO PAY FOR ECO-LABELED FISH: RESULTS FROM A CHOICE EXPERIMENT STUDY
2008-06-03 Oleg Sysoev Bootstrap estimation of the error term variance in monotonic regression models
2008-02-29 Davood Shahsavani Computer Experiments Designed to Explore and Approximate Complex Deterministic Models
2007-10-18 Agne Burauskaite-Harju, IDA, LiU Trends of precipitation extremes in data sets from a regional climate model

Statistik flyttade från Matematiska institutionen till Institutionen för datavetenskap 2007-07-01. Semnarierna som beskrivs nedan hölls på MAI.
DatumNamnTitel
2007-03-23 Marika Wenemark, Institutionen för hälsa och samhälle, LiU Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier
2007-03-16 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU Sensitivity and Uncertainty Analysis Methods, with Applications to a Road Traffic Emission Model
2006-10-20 Anders Grimvall, Statistik, MAI, LiU, and Karl Wahlin, Statistik, MAI, LiU Assessing the quality of Swedish water quality data
2006-10-13 Agne Burauskaite-Harju, Statistik, MAI, LiU Analyzing trends in precipitation extremes for a network of stations
2006-09-15 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU En metod för osäkerhetsanalys, tillämpad på en modell för avgasemissioner från vägtrafik
2006-05-12 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU Variance based sensitivity analysis
2006-03-20 Davood Shahsavani, Statistik, MAI, LiU Extracting complex nonlinear response surfaces from deterministic models with multiple inputs
2006-02-14 Anders Grimvall, Statistik, MAI, LiU Visual Basic programming for statisticians
2005-12-20 Claudia Libiseller, Statistik, MAI, LiU Water management in the Stockholm archipelago - success story or meaningless investments
2005-12-16 Mohamed Hussian, Statistik, MAI, LiU Monotonic and Semiparametric Regression for the Detection of Trends in Environmental Quality Data
2005-12-06 Kalle Wahlin, Statistik, MAI, LiU Ensemble Runs for Extracting the Essence of Process-Based Models of the Flow of Nitrogen through Catchments
2005-11-22 Anders och Britt Wallgren Hur gör man bra statistiska diagram?
2005-11-22 Anders och Britt Wallgren Registerbaserade undersökningar - nytt område för statistisk metodutveckling
2005-10-25 Anders Nordgaard, Statistik, MAI, LiU Resampling species-wise collected abundance data for flexible assessment of changes in biodiversity
2005-10-18 Agné Burauskaite, Statistik, MAI, LiU Statistical modeling of extreme values. Trends in extreme precipitations in Europe
2005-10-06 Oleg Burdakov, Optimeringslära, MAI, LiU Monotonic data fitting and interpolation
2005-09-30 Erik Löfving, Statistik, MAI, LiU Organizing Physical Flow Data: From Input-Output Tables to Data Warehouses
2005-05-26 Peter Werner, Statistik, MAI, LiU On the Cost-Efficiency of Probability Sampling Based Mail Surveys with a Web Response Option
2005-01-12 Göran Broström On clustered events
2004-11-30 Peter Guttorp Time series of proportions
2004-11-16 Hans Nyqvist, Stockholms universitet Optimal design of experiments - a review
2004-10-27 Rainer Brüggemann, Berlin Rankings by Partial Orders
2004-10-12 Anders Nordgaard, Statistik, MAI, LiU Statistics in Forensic Science- Some examples concerning Evidence value and Determination of sample size
2004-09-14 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU Cohens kapppa
2004-05-24 Kalle Wahlin, Statistik, MAI, LiU Extracting the essence of process-based models of the flow of nitrogen through catchments
2004-04-20 Mohamed Hussian, Statistik, MAI, LiU Monotonic regression for assessment of trends in environmental quality data
2004-01-22 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU Sensitivity analysis methods for road traffic emission models
2003-12-16 Anders Holmberg Flervariabelproblemet och urvalsdesigner som utnyttjar hjälpinformation
2003-12-09 Oleg Burdakov, Optimeringslära, MAI, LiU, och Mohamed Hussian, Statistik, MAI, LiU Algorithms for a special class of isotonic regression problems
2003-11-25 Olle Sjöström Den kritiska traditionen i statistikens praxis och statistikämnets utveckling i ett längre tidsperspektiv
2003-05-21 Anders Nordgaard, Statistik, MAI, LiU Estimation of power in trend tests of water quality data
2003-04-25 Claudia Libiseller, Statistik, MAI, LiU Considering meteorological variation in assessments of environmental quality trends.
2003-03-28 Mohamed Hussian, MAI, LiU A generic procedure for simultaneous estimation of monotone trends and seasonal patterns.
2003-02-27 Erik Löfving, Linköpings universitet Data models for physical flow data - a short introduction to the fundamental concepts of database systems.
2003-02-14 Professor Risto Lehtonen, Jyväskylä universitet A Comparison of the Behavior of Certain Model-Assisted and Model-Dependent Estimators for Domains and Small Areas.
2002-11-08 Thomas Bengtsson, National Center for Atmospheric Research, Boulder Colorado Sample Based Methods in Numerical Weather Prediction
2002-05-30 Anders Nordgaard, Statistik, MAI, LiU Variance Reduction for Trend Analysis of Hydrochemical Data in Brackish Waters
2002-05-30 Mohamed Hussian, Statistik, Linköpings universitet. Estimation of the Human impact on nutrient loads carried by the Elbe River
2002-05-22 Fridtjof Thomas, VTI. Apriori-fördelningar
2002-05-16 Stig Danielsson, Statistik, MAI, LiU. Kan 'propensity scores' vara lösningen på problem med icke-sannolikhetsurval?
2002-05-08 Annica Isaksson, Statistik, MAI, LiU Kan bortfallsfelet i Vägverkets hastighetsundersökning reduceras?
2001-12-11 Lars Eldén, Numerisk analys, MAI, LiU PCR and PLS vs. TSVD and LSQR
2001-11-27 Christina Andersson, Department of Mathematics, Kaiserslautern University, Germany Introduction to Support Vector Machines
2001-11-19 Lars Walter, Statistik, MAI, LiU Estimating the speed and acceleration in actual road traffic by spot measurements
2001-11-21 Peter Lundquist, Statistiska centralbyrån, Stockholm. Intervjuarvarianser studerade under en mätfelsmodell för kontinuerliga data
2001-11-07 Claudia Libiseller, Statistik, MAI, LiU A synoptic-scale approach to normalization of background ozone data
2001-10-24 Lotta Hallberg, Statistik, MAI, LiU Meteorological Normalisation of Nitrogen Deposition using a Physics-based Atmospheric Transport and Chemistry Model
2001-10-11 Rolf Sundberg, Matematisk statistik, Stockholms universitet. Multidimensional linear regression
2001-09-26 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU Känslighetsanalys av en modell för avgasutsläpp från vägtrafik
2001-09-12 Erik Löfving, Statistik, MAI, LiU Balansering av substansflödesdata
2001-05-23 Annica Isaksson, Statistik, MAI, LiU Förslag till vägningsjusteringar för fordonsbortfall i Vägverkets hastighetsundersökning
2001-05-09 Mattias Villani, Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Bayesiansk kointegrationsanalys
2001-04-25 Thommy Perlinger, Statistiska institutionen, Lunds universitet Maktfördelning vid ideologiskt röstande
2001-03-28 Jonas Andersson, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet Volatility models
2001-03-06 Fredrik Burström, Avdelningen för Industriellt miljöskydd, Kungliga Tekniska Högskolan Material/substansflödesanalys och urbant/regionalt miljöarbete
2001-02-28 Charlotte Karlsson, Statistik, MAI, LiU Licentiatseminarium. (Diskutant: Lars-Erik Öller, Konjunkturinstitutet)
2001-02-14 Jesper Rydén, Matematisk statistik, Lunds Tekniska Högskola Beräkning av fördelningar för karakteristiska vågparametrar
2001-01-31 Michael Carlson, Statistiska institutionen,
Stockholms universitet.
A Data-Swapping Technique Using Ranks. A Method for Disclosure Control
2000-12-15 Judith Scholtes, Delft University of Technology, Holland. Linking Economic and Environmental Models.
2000-12-06 Erik Löfving, Statistik, MAI, LiU. Matrisnotation och formler för substansflödesanalys.
2000-11-30 Olle Eriksson, Statistik, MAI, LiU. Skattning av emissioner från vägtrafik.
2000-11-27 Hans Wackernagel, Ecoles des Mines de Paris.
Lotta Hallberg, Statistik, MAI, LiU.
Anders Grimvall, Statistik, MAI, LiU.
Geostatistisk analys av atmosfärkemiska och meteorologiska data.
2000-11-22 Fridtjof Thomas, Stockholms Universitet/Högskolan Dalarna. AR(1) med brytpunkt: exempel ur den Bayesianska vardagen.
2000-11-15 Åsa Forsman, Statistik, MAI, LiU. Simulation of Basin-Scale Nitrogen Losses by Statistical Emulation of Physically-Based Models.
2000-11-08 Agne Larsson, Statistik, MAI, LiU. Modellbaserade trafikflödesskattningar .
2000-11-01 Claudia Libiseller, Statistik, MAI, LiU. Statistical Methods for Normalization of Water and Air Quality Data.
2000-10-25 Lars Walter, Statistik, MAI, LiU. Accelerationsmätningar med slangcensorer.
2000-10-17 Charlotte Karlsson, Statistik, MAI, LiU. The Business Cycle: Estimation and Forecasts.
2000-09-01 Annica Isaksson, Statistik, MAI, LiU. Licentiatseminarium. (Diskutant: Prof. Carl-Erik Särndal.)
2000-05-10 Christer Persson, SMHI. Statistiska problem vid användning av meteorologiska modeller.
2000-02-23 Dr. Dietmar Bauer, University of Technology,
Vienna, Austria.
Estimating linear dynamical systems using pseudo-maximum likelihood methods or subspace algorithms.
1999-12-08 Lars-Erik Öller, Konjunkturinstitutet. En praktisk tillämpning av Kalman Filter.
1999-11-12 Prof. Jan Wretman, Statistiska institutionen,
Stockholms universitet.
Användning av modeller vid survey sampling.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2010-04-20