Göm menyn

TextAD

Forskningsprojektet TextAD syftar till att beskriva kopplingen mellan läsare och text och sedan använda den kunskapen för att automatiskt skapa texter anpassade för olika typer av svaga läsare.

LiUs kortfattade beskrivning av projeket

LiUs lite längre beskrivning av projektet


Projektet finansieras av Vetenskapsrådet


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2021-09-06