Göm menyn

Textförenklingsverktyg

Några verktyg för att testa textanpassning.

  • TeCST En mer avancerad tjänst för skribenter.
  • SAPIS ett API för att själv skapa tjänster baserat på verktygen.
  • Friendly Reader En tjänst för att anpassa sina egna texter och mäta dess textkomplexitet.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2022-06-16