Göm menyn

TDIU20 Objektorienterad programmering

VT1 2023


Välkommen till kursen TDIU20. Detta är den andra programmeringskursen för DI och EL.

Kursen behandlar Objektorienterad programmering i C++. Du som läser kursen kan redan programmera imperativt. I TDIU20 ska du lära dig koncept som behövs för att programmera objektorienterat.

Det är viktigt att vara medveten om att objektorientering inte erbjuder något värde för slutanvändaren av dina program. Målet är skapa värde för utvecklarna.

Med objektorientering kan vi strukturera program i moduler(klasser) som bygger upp programmet. Ett viktigt(och utmanande) mål är att en modul ska vara isolerad. Det gör att det blir enkelt för en programmerare att ansvara för modulen utan att känna till alla andra moduler. Det ska vara enkelt att återanvända modulen, och det ska vara enkelt att vidareutveckla modulen utan att andra moduler påverkas. Det ska även vara svårt(ska inte gå) att använda en modul på ett sätt som stör dessa mål eller kan orsaka programfel. Allt detta är mycket viktigt i större projekt, och i projekt med många utvecklare på olika kunskapsnivå.

Information om ersatta kurser TDIU04 och TDDI14

Denna kurs i kombination med TDDI22 ersatte tillsammans de två tidigare kurserna TDIU04 och TDDI14. (I TDDI22 har sedan tillkommit en etik-del. TDDI22 bytte då kurskod till TDDI82.)

Obs! om du inte slutfört moment i TDIU04 eller TDDI14 måste du kontakta kursledningen för information om vad du måste göra för att bli klar. Alla gamla resultat anses förfallna innan vi gått igenom vad just du saknar.

Senaste nytt...


2023‑02‑13  Fö 6
 

Slides till föreläsning 6 finns uppladdade på kurshemsidan.


2023‑01‑12  Kurshemsida uppdaterad 2023
 

Kursen är uppdaterad för 2023.


2023‑01‑03  Kurshemsida uppdateras för 2023
 

Just nu uppdateras kurshemsidan för 2023.Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-01-04