Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Projekt


Krav på projektarbetet

Några krav på ert projekt (vad krävs för att bli godkänd?):

  • Anmäl er i webreg 2022-04-29 kl 17:00.
  • Projektet ska skrivas objektorienterat i C++.
  • Lämna in en kort beskrivning av ert tänka projekt SENAST 2022-05-02 kl 17:00. Denna plan ska inkludera ett klassdiagram. Klassdiagrammet kommer troligen ändras över tiden när ni jobbar, men det ska visa hur ni tänkt att programmet ska fungera. Läs och följ Objektorienterad programmering i ett nötskal.
  • Ni måste använda ett givet repository i gitlab.liu.se för ert projekt aktivt under hela projektet. Detta gäller var och en i projektgruppen. Hjälps åt att komma överens om vem som programmerar på vad och att alla lär sig att checka in sin kod. Vi kommer varje vecka kontrollera att ni är aktiva och föra in status i webreg.
  • Var och en ska senast 2022-05-09 kl 17:00 skriva en kort statusrapport om hur det går, framförallt om hur samarbetet i gruppen fungerar. Har du själv kommit igång bra och vet vad du ska göra? Vet du vad alla andra gör? Går arbetet framåt? Tycker du det är någon som jobbar för mycket, gör på sitt sätt, eller springer ifrån de övriga? Tycker du någon jobbar för lite och inte får gjort det ni kommit överens om? Skicka ett kort individuellt e-brev till din assistent där du berättar direkt i mailet om hur det går. Titulera mailet "TDDI82: statusrapport " och se till att skicka från din studentmail.
  • Aktivt deltagande vid redovisning för er assistent 2022-05-20. Var och en måste vara beredd på att berätta om vad hen bidragit med och om hur de klasser hen programmerat fungerar internt och tillsammans med resterande kod. Det är försås intressant att höra om de problem ni stött på och hur ni löst dem.
  • Ert program måste bygga upp sitt tillstånd från en extern resurs. Vad detta innebär beror lite på projekt, men för ett spel är tanken att exempelvis kartan (vart era objekt ska vara) finns på fil och lätt går att ändra mellan spelomgångar. Man kan också tänka sig att världen slumpas fram (och att då slumpgeneratorn anses vara extern resurs). I detta fall kan man använda en slumptalsgenerator som användaren kan styra (genom att mata in startvärdet för slumpgeneratorn).
  • Det ska gå att kompilera och köra projektet i SU-salarna på ida.
  • Det ska finnas en Make-fil. Hela projektet ska gå att kompilera genom att klona ner git repot och sedan köra kommandot make. Projektet ska sedan köras med kommando make run. Se till att er Make-fil uppnår dessa mål.