Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Lektioner

I år kommer samtliga lektioner att gå på distans via Microsoft Teams. Lektionsmaterialet laddas upp i efterhand för de som eventuellt vill titta på det, eller missade tillfället.

Le1: Komplexitetsbegreppet och komplexitetsanalys av algoritmer
Assistentmaterial, inklusive facit
Slides
Lektionsuppgifter

Le2: Testning
Assistentmaterial, inklusive förslag på vad man kan testa i övningarna
Lektionsuppgifter
Förberedelser: Läs om hashtabeller i OpenDSA, och titta igenom Lab1.

Le3: AVL-träd
Lektionsmaterial/facit
Lektionsuppgifter

Le4: Grafer och förberedelse inför labb 4:
Lektionsuppgifter


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-09-30