Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Tävling


Tävling!

Bakgrund

Erik Nilsson (UPP) kom under 2018 på att vi kunda ha en tävling med T-shirts som pris i några av kurserna på IDA. Kursledningen i TDDC91 (numera absorberad av TDDE22), TDDE22 och 725G97 tyckte att det var en förträfflig idé och tog tillsammans med kursledningen inom de andra DALG-kurserna det gemensamma beslutet om vilken uppgift som ska slutföras, samt design av motiv till T-shirten.

Från och med 2019 har TDDE22/725G97 kört på eget spår, med en egen tävling.
Inlämning av bidrag

Bidrag till tävlingen skickas manuellt till magnus.nielsen@liu.se, märk det gärna med kurskod och tävlingsbidrag. Testning för att se om din lösning fungerar kan du göra i Kattis. Även ej fungerande lösningar kan vara nära nog för att vara med och tävla. I mailet redogör du för ditt resonemang och hur du har gått tillväga för att lösa uppgiften. Detta underlättar vår bedömning. Om du har testat att skicka in din lösning till Kattis bifogar du även en länk till din submission.

Bedömning

Den bästa lösningen som inkommer (i fallet att det inte finns en fungerande lösning kommer även de närmast fungerande bidragen tas i åtanke) kommer att vinna en unik och oerhört vacker T-shirt. Samtliga kursledare för DALG-kurser inom UPP-gruppen är domare och kommer att göra bedömningen gemensamt. De kriterier vi använder för att bedöma bidragen är exempelvis (men inte begränsat till): struktur, effektivitet, val av datastrukturer, minneseffektivitet (och gällande bidrag som inte är helt korrekta bedöms även hur nära är att lösa problemet).

Det går utmärkt att skicka in flera gånger om ni kommer på förbättringar. Det skadar alltså inte att vara ute i god tid. Det senast inskickade bidraget från varje deltagare är det som kommer att tas i beaktande för den slutgiltiga bedömningen.

Deadline

Ditt bidrag bör vara inlämnat senast 18:00 11e oktober för bedömning. Vinnaren presenteras på föreläsningen den 12e (tentaföreläsningen).

Verktyg

För att lösa uppgiften får du använda vilka verktyg du vill. Du är alltså inte begränsad till att använda Eclipse, Emacs, Vim eller vilka verktyg ni normalt sett använder. Dock är det viktigt att ni kan redogöra för er lösning. Fusk tolereras ej.

Uppgiften 2021

Uppgiften heter Subway. Gå med i tävlingsgruppen och testkör era lösningar därigenom, då domarna enkelt kan se Kattis bedömning av era resultat, samt se att ni inte har kopierat lösningen (Kattis flaggar för misstänkt plagiering). Det ger er dessutom möjlighet att se hur bra er lösning är (löser den alla tänkbara problem? etc.). Studenter som har gjort bonusuppgifter är automatiskt tillagda i tävlingsdelen (men måste inte vara aktiva).

Kattis fungerar på samma sätt som det gör för bonusuppgifterna, så om du vill deltaga i tävlingen men inte har gett dig på bonusuppgifterna är det en mycket god idé att läsa igenom Kattis-delarna på bonus-sidan.

 


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2022-06-15