Göm menyn

TDDE16 Text Mining

HT2 2017


Välkommen till webbplatsen för kursen TDDE16 Text Mining!

Text Mining handlar om att destillera kunskap ur text. Det kan användas för att hitta trender i sociala medier, utforska kulturella utvecklingar genom kvantitativ analys av digitaliserade dokument eller kartlägga biverkningar av läkemedel utifrån medicinsk text. Denna kurs har som mål att bekanta dig med de viktigate verktygen i text mining – informationsåtkomst, språkteknologi och textdataanalys – och att ge dig de färdigheter som krävs för att självständigt kunna planera, utföra och utvärdera projekt inom området.

Detaljerad information om kursen hittar du på den engelska versionen av webbplatsen. Sidan på engelska


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2018-01-15