Göm menyn

TDDE16 Text Mining

HT2 2020


Välkommen till webbplatsen för kursen TDDE16 Text Mining!

Text mining utvecklar metoder för att komma åt information i och extrahera kunskap från stora mängder text. Denna kurs har som mål att ge praktisk erfarenhet av de huvudsakliga stegen i text mining: informationssökning, bearbetning av textdata, modellering, analys av experimentella resultat. Kursen avslutas med ett individuellt projektarbete där de studerande arbetar med en egendefinierad frågeställning.

Detaljerad information om kursen hittar du på den engelska versionen av webbplatsen. Sidan på engelska


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2020-11-02