Göm menyn

TDDD51 Tjänstedesign och innovation

VT1 2014


Tjänstedesign, eller design för tjänster, är centralt i innovations- och utvecklingsarbete i många sorters företag och organisationer. Industriella företag är lika beroende av sina tjänsteerbjudanden som av sina produkterbjudanden, och dessa behöver naturligtvis designas. Sjukvården, sedd som tjänst, behöver designas. Och många av de tjänsteinnovationer, som tex små privata kooperativa matbutiker i Milano, både designas och genomförs av tjänsteanvändarna själva. Gemensamt för dessa är att ett flertal aktörer tillsammans bidrar med kunskap, aktivitet och engagemang, för att samskapa värde.

Tjänstedesign fokuserar på samskapande design och designprocesser med fokus på värde i användning och kontext, i syfte att åstadkomma attraktiva, hållbara och meningsfulla erbjudanden som omfattar system, interaktion och produkter.

I den här kursen skall ni lära er att använda (och utmana) er designförmåga i den kontext som tjänster utgör, och vidareutveckla er humancentrerade designattityd, er analysförmåga, er repertoar av användarutforskning, era faciliteringsfärdigheter, er repertoar av visualiseringstekniker, och utöka er tillgång till simuleringstekniker.

Senaste nytt...


2/1  Kurslitteratur för vt 2012
 

Vi kommer att använda oss av boken "This is Service Design Thinking" Marc Stickdorn/Jakob Schneider, och online material.


2/1  Sidorna är under uppdatering


Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2011-01-25