TDDD11
TDDD11 > Tidplanering i kursen
Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Tidplanering i kursen

Hur kursens tidplanering ser ut

Det kan vara bra för er att ha lite koll på hur planen för hela kursen ser ut. Det gäller allt som ingår förstås. Tyvärr är inte "projektdelen" i kursen helt klar än då den kommer att bli lite modifierad för att underlätta för er studenter. Vi återkommer med den delen när vi kommer lite närmare VT2.

Till att börja med är det viktigt att ni vet förutsättningarna vi har för kursen. Det är en 8hp-kurs vilket innebär att ni har ca 213 timmar till förfogande (inkl. hemarbetstid) för denna kurs.

Du kanske undrar hur vi kommer fram till dessa 213 timmar. En kort beskrivning av detta med lite historik för förståelse. Ni kan hoppa över detta om ni litar på oss.

Historik och poäng översatta till tid

En gång i tiden hade vi "poäng" istället för "hp" ("högskolepoäng"). En "poäng" motsvarade 40 timmars studentarbete var det gängse räknesättet.

Runt 1986 (länge sen alltså) bytte vi till "hp" och man införde en s.k. omräkningsfaktor som var 1.5 vilket innebar att "4 poäng" (som var en normalstor kurs) blev "6 hp". Om man då räknar ut att "4 poäng" borde innebära 4 * 40 timmar = 160 timmars arbete gäller alltså att "6 hp" motsvarar samma sak nu.

De "8 hp" som ni får för denna kurs innebär alltså (160 / 6) * 8 timmar vilket ger lite drygt 213 timmar. Man kanske tycker att det låter som att det är många timmar, men detta är alltså det som kursen är dimensionerad för.

Ett litet observandum bara. Det är självklart så att alla är olika och det tar olika lång tid för olika personer att lösa saker. Man har helt enkelt olika förkunskaper och olika lätt för saker. Inget konstigt. Tanken är att dock de allra flesta skall klara kursen på denna tid. Vissa kanske till och med lägger mindre tid.

OBS! Tiderna vi räknar på gäller förstås om man håller sig någorlunda i fas i kursen. Om man hamna långt efter blir det troligen mer tid som går åt då man behöver göra mer på egen hand. Ni arbetar också två och två i kursen så detta gör att ni lättare kan diskutera saker när ni inte har HA/LA-pass. OBS! MAN SKALL DOCK ARBETA PÅ EGEN HAND PÅ P-PASSEN (duggorna)!

Tidplanering genom hela kursen

Det finns flera aspekter på hur man skall titta på detta med tider. En är hur man skall försöka hålla sig i fas i kursen. I den "pdf" som finns via länken nedan finns 5 varianter på hur man kan kan ligga i kursen. En kort sammanfattning på vad de olika varianterna innebär:

 • MAX - Denna fart i kursen är det som är på något sätt "teoretiskt snabbaste sättet" att klara alla moment. Det är inte rimligt att någon kommer att kunna klara detta!
 • ÖVER - Denna fart är tufft att hålla och det bygger på att vi också hinner rätta alla inskickade uppgifter redan dagen efter det ni fått dessa genom automaträttnigen. Detta kan vi inte lova, men vi arbetar så fort det går för att ni skall få en chans att komma framåt. Denna nivå kommer man "kanske" att klara om man redan har erfarenhet av att programmera och är duktig på det
 • NORMAL - Denna fart är det möjligt att hålla givet att man ligger precis i fas hela tiden (ingen sjukdom eller strul på andra sätt). Vi räknar dock inte med att man skall ligga perfekt i denna fas hela tiden. Här är det två dagars rättningstid (vilket vi nog kommer att ligga något före vilket gör att man kan komma ifatt) och dessutom att man får en komplettering per inskickad uppgift (vilket ger två extra dagar till för rättning). När det gäller duggorna (P-uppgifterna) har man god chans till betyg 5 (givet att man tagit åt sig av kommentarer och fått känslan för hur man "tänker").
 • UNDER - Denna fart är den som gör att kan klara av kursen inom stipulerad tid, men i detta fall bör man jobba mer hemma för att komma ifatt. Det handlar ofta om att man inte har förstått tidigare delar och det gör att man halkar efter. Man har chans att hinna göra alla uppgifter i kursen, men det tar också hela kurstiden.
 • EFTER - Denna fart är lite besvärlig. Här kan man nog hinna med de O-uppgifter som finns i kursen, men det är svårare att hinna med P-uppgifterna (och kanske O-uppgifterna också).
  OBS! Om man inte blir klar med allt är inte en katastrof. Det som händer är att man får komma tillbaka året efter (eller senare) och göra de saker som man inte är klar med sen tidigare. Allt man gör är alltså positivt för framtiden.

Själva PDF:en med planeringen hittar du HÄR , men läs ovanstående punkter för att förstå vilka delar som finns samt de nedan för att förstå vad de olika markeringarna betyder. Färgerna leder tillbaka till kurskartans färger.

 • GRÖNT "G" = Här har du fått "Godkänt av assistent".
 • LJUSGRÖNT "SC - N" = Här har du skickat in en uppgift (via SC) och fått "Godkänt av automaträttningen" (som är "petig" på så sätt att den jämför ditt programs resultat med ett lösningsförslags resultat tecken för tecken). Det "N" som står motsvarar den gpng i ordningen du har skickat in och passerat automaträttningen och assistenterna sen sätter igång att rätta din uppgift efter.
 • LJUSGRÖNT "K, SC - N" = Detta betyder att du fått "K"omplettering från assistenträttnigen och seen att du redan samma dag har fixat till saker och fått det igenom automaträttningen igen.
 • MÖRKT ORANGE "K" = "K"omplettering från assistenternas rättning, men du hinner inte få automatgodkänt samma dag.
 • RÖTT "SC - N" = Resultatet på en automatgodkänd P-uppgiften har fått "komplettering" från assistenträttningen, d.v.s. du får komma tillbaka och göra en ny uppgift nästa gång det är DU i schemat. Om man INTE kommer igenom automaträttningen blir det automatiskt "Ej godkänt".
 • LJUST ORANGE "SC - N" = Du har gjort försök att skicka in saker och inte fått "komplettering" från automaträttningen.
 • De siffror som står under LA och HA betyder "grupp" (d.v.s. vilken grupp som är bokad för att ha ett pass den dagen i schemat). OBS! Ordningen under samma dag är inte nödvändigtvis rätt ("1-2" betyder bara att båda grupperna har tid samma dag).
 • De markeringar som står under FÖ och LE är vilken uppgift som behandlas på detta pass.

Hoppas att detta kan hjälpa er att kunna få till en egen planering för att bli klar med kursen.

Om vi nu tänker på vad som ingår i dessa timmar så är det i denna kurs FÖ(reläsning), LE(ktion), LA(borationshandledning i sal), HA(ndledning i Zoom), DU(gga, inkl. "tenta"), PR(ojekt) och hemarbete. Alla dessa finns i schemat (utom hemarbete förstås), men man kan inte rakt av räkna timmarna där heller. Vi skall försöka reda ut lite vad som kommer att ta tid i kursen nedan.

Under VT1 kommer följande att vara det vi räknar med

 • [18 timmar] FÖ: 9 st
  Dessa handlar om (vissa moment tas alltså inte upp på FÖ):
  • FÖ 1: Ada.O0, Ada.O1.1
  • FÖ 2: Kursinformation och Ada.O1.2
  • FÖ 3: Ada.O1.2 (forts.) och mer om kursupplägget
  • FÖ 4: Ada.O11.1, Ada.O2
  • FÖ 5: Ada.O3.1
  • FÖ 6: Ada.O3.2
  • FÖ 7: Ada.O4, Ada.O5
  • FÖ 8: Ada.O6, Ada.O7
  • FÖ 9: Ada.O8.1
 • [10 timmar] LE: 5 st
  Bygger vidare på det som togs på FÖ i de flesta fall. Meningen är att dessa skall vara interaktiva med mycket diskussioner.
 • [23 timmar] LA: 11 st
  Hälften av alla LA som står i schemat alltså och det första är 3 timmar långt. Meningen med dessa är att ni skall få diskutera och öva för att få en djupare förståelse för problemlösningen och programmeringen
 • [12 timmar] HA: 6 st
  Dessa är samma sak som LA, men där det går av stapeln via Zoom istället för i sal på campus
 • [75 timmar] Hemarbete
  Här ingår t.ex. läsning av "teori", övning inför P-uppgifter, att slutföra O-uppgifter och annat som mailläsning, inskickande av uppgifter till SC för rättning, komplettering av uppgifter etc.
 • En uppskattning av hur mycket hemarbetstid respektive O-uppgift tar är (alltså förutom LA/HA):
  • [0 timmar] Ada.O0: Borde bli klar inom första LA-passet med hjälp av assistenternas guidning.
  • [4-6 timmar] Ada.O1.1:
  • [2-6 timmar] Ada.O1.2:
  • [6-8 timmar] Ada.O11.1:
  • [4-6 timmar] Ada.O11.2:
  • [2-4 timmar] Ada.O11.3:
  • [4-6 timmar] Ada.O2:
  • [4-6 timmar] Ada.O3.1:
  • [2-4 timmar] Ada.O3.2:
  • [6-10 timmar] Ada.O4:
  • [2-4 timmar] Ada.O5:
  • [2-4 timmar] Ada.O6:
  • [4-6 timmar] Ada.O7:
  • [2-4 timmar] Ada.O8.1:
 • [4 timmar] DU/HA (demonstrationspass): 1 st
  Detta pass går i första veckan och är till för att ni skall se hur det kommer att gå till på ett P-pass, men vi använder detta som ett HA-pass samtidigt så att ni har alltså tillgång till assistenterna för att få hjälp med saker som har med O-uppgifterna att göra
 • [ca 8 timmar] DU (P-pass): 7 st á 75 minuter
  Dessa går i duggarum i Zoom. Se "Kursens alla Zoom-rum" i menyn. Detta är examination och ger betyg på DAT1. D.v.s. enskild prestation gäller.
  Det är rimligt att man får gå upp på några pass för att klara av en P-uppgift. Om man skall nå betyg 5 är det lite fler pass att gå på. Rimligt är att det går åt mellan 1 och 6 P-pass för att klara sig (eller få högre betyg). Om man använder fler är det mer en bonus att det finns fler P-pass (det finns även 9 st i VT2)
 • "Tentan" består av 3 st P-pass där du kommer att kunna gå på ett av dessa (ingår i de ovan)

Totalt blir detta i VT1 runt 120-150 timmar (detta borde motsvara de "6hp" som innefattar grunddelen och "tentan", d.v.s. ca 160 timmar, eller kanske lite mer egentligen) så det bör finnas lite extra tid utöver de timmar som står för de olika O-uppgifterna om det är något som man kör fast på.

OBS! O-uppgifterna diskuterar ni givetvis under LA/HA-passen med assistent. Det är också viktigt att förstå att tiderna per O-uppgift ovan är hemarbetstiden, d.v.s. den extra tid man behöver förutom de LA/HA-pass man är på. Det är kanske ännu viktigare att inse att använda LA/HA-passen då dessa pass halverar tiden det tar att göra detta på egen hand. Detta är erfarenheten vi har från över 30 års hantering av kurser av denna typ så vi hoppas verkligen att ni går på alla LA/HA (och FÖ/LE såklart).

Under VT2 kommer följande att vara det vi räknar med

 • [4 timmar] FÖ (projekt + MatLab): 2 st
 • [2 timmar] LA (gammalt + projekt): 1 st
 • [6 timmar] HA (gammalt + projekt): 3 st
 • [12 timmar] PR (projekt + redovisning): 6 st
  De pass som står i schemat markerade med "projekt" är tider där assistenterna kan "bokas in" för lite hjälp i projeket, men de är inte där utan att ni bokat dem
 • [29 timmar] Hemarbete (projekt + MatLab):
 • [0 timmar] DU (P-pass): 9 st
  Dessa bör egentligen vara avklarade under VT1 så tiden är inräknad där, men vi har extra pass inlagda för att ni skall få extra chans att bli klara/höja betyg och ni kan också välja att använda dessa istället för dem i VT1

Totalt blir detta i VT2 runt 53 timmar (eller motsvarar ca "2hp").

Totalt under VT

Det är alltså en del arbete att göra i kursen och vi vill absolut hjälpa er genom att tipsa om att börja i tid. Dra inte på starten och vänta inte med saker. Ge inte upp när det blir lite motigt (man kan bli frustrerad ibland, men skilj på frustration och tid). Hjälp varandra att hålla humöret uppe så kommer belöningen sen.

För vissa kommer det att kännas tungt i början. Kanske helt "omöjligt". Detta släpper efter ett tag. Det handlar om att det är mycket nytt.

Det tar tid att komma in i ett "nytt tänk" och de flesta av er har inte programmerat (så mycket iallafall) sen tidigare så det kommer att behövas engagemang. Det är ni bra på så vi ser fram emot en supervår med lite roliga miniprojekt i slutet.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2022-01-21