Göm menyn

TDAB01 Sannolikhetslära och statistik

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

LAB2 1 poäng - Datorbaserade laborationsuppgifter

TEN2 5 poäng - Skriftlig salstentamen

Ni hittar all information i Lisam Kursrummet.


Sidansvarig: Jose M. Peña
Senast uppdaterad: 2023-09-01