Göm menyn

732G43 Bayesiansk statistik


Välkommen till den officiella sidan av kursen Bayesiansk statistik. Kursens övergripande moment ges nedan. All studieinformation och kursmaterial ges i kursrummet på Lisam.


Moment 1: Introduktion till kursen och Bayesiansk statistik
Moment 2: Bayesiansk analys av multipel linjär regression
Moment 3: Modellval och introduktion till Markov chain Monte Carlo (MCMC)
Moment 4: Logistisk regression, binomialregression, Poissonregression, Multilevelmodeller
Sidansvarig: Bertil Wegmann
Senast uppdaterad: 2021-01-12