Göm menyn

VG-tentan 3/11 kl 13-15

Ingen anmälan till tentan. Kom till tentan (se timeedit för sal) lite tidigare så att du kan börja skriva kl 13.00. Här är några gamla tentor: tenta1, tenta2, formlerna som medföljde samt tabeller. Ni förväntas kunna göra matrisberäkningar (och ni behöver redovisa dem, dvs de ska inte räknas ut med miniräknare) och ni förväntas kunna härleda olika formler. För mer komplicerade formler kommer jag lägga till dessa till formelbladet om de ska användas. Träna på uppgifterna i Danielsson.

 

 

Presentationsseminariet 27/10 kl 9.15-12.15

Inför seminariet: Lägg in alla rapporter (vecka 1-vecka 6) i en fil. Om jag har anmärkt att något saknas/är fel i någon rapport är det bra om ni har fixat det inför redovisningen. På seminariet blir ni tilldelade att presentera en del av någon rapport som ni redovisar genom att visa utskrifter, texter etc. från rapporten (ni behöver alltså inte förbereda någon powerpoint-presentation). Ni ska även vara beredda att ställa frågor till andra grupper som presenterar samt kunna besvara frågor om vad ni gjort och kommit fram till. Räkna med att presentation plus frågor tar ca 15 minuter per grupp. Antingen tar ni med er egen dator för presentationen/usb, eller så mailar ni mig filen minst en timme innan seminariet.

 

 

 

Labben för vecka 6 ska in på tisdagen innan seminariet. Jag räknar med att hinna ge feedback senast torsdagen (dagen innan seminariet) via mail. Om ni vill ha tidigare feedback kan ni maila mig rapporten tidigare och skriva att ni vill ha tidigare feedback.

 

Jag kommer också att ge er feedback på eventuella kompletteringar innan presentationsseminariet.

 

Vecka 6 (17/10)

Veckobrev   F6   KA och FDS

 

Vecka 5 (12/10)

Veckobrev   F5   CCA  

syskons1 syskons2 syskons3 syskons4 syskons5 syskons6 syskons7 syskons8

 syskons9 syskons10

CSV-fil: syskons

 

 

Vecka 4 (2/10)

Veckobrev   F4    DA och CDA  

Sal1 Sal2 Sal3 Sal4 Sal5 Sal6 Sal7 Sal8 Sal9 Sal10

Iris1 Iris2 Iris3 Iris4 Iris5 Iris6 Iris7  Iris8  Iris9 Iris10

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Pers5 Pers6 Pers7  Pers8  Pers9  Pers10  Personalbeskrivning

Några CSV-filer ni kan använda om ni vill börja jobba redan nu (annars kommer fler senare):

Sal Iris Pers

 

 

 

Vecka 3 (28/9)

Veckobrev   F3   PC och FA    

Gobletdata   OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7  OS8  OS9  OS10

sys1 sys2 sys3 sys4 sys5 sys6 sys7  sys8  sys9  sys10

CSV-format (skriv i fall er grupp använder csv-fil i stället för minitab-fil då filerna inte överrensstämmer):

Gobletdata  OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS10

sys1 sys2 sys3 sys4 sys5 sys6 sys7 sys8 sys9 sys10

 

 

Vecka 2 (12/9)

Veckobrev   F2   Konfidensintervall   

Gruppnummer  Variabler(uppgift 5)  Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6  Data7 Data8 Data9 Data10

 

 

Vecka 1 (6/9)

Veckobrev    F1   Matrix

Feltryck i Manly   Några svar till Danielsson

 

10/8 2017

Välkomna till kursen multivariata metoder! Vi träffas första gången den 6 september (obs ändrat datum!) kl 13.15-15 i John von Neuman. Schema kommer snart finnas i timeedit (men tidpunkterna är: 13.15-15.00; 6/9, 12/9, 20/9, 28/9, 10/10, 17/10). Du kommer jobba mycket utan lärare på denna kurs. Jag har en föreläsning i veckan där jag går igenom en del av litteraturen, men du förväntas gå igenom resten av litteraturen på egen hand. Varje vecka jobbar du tillsammans med en annan student med att lösa problem och sammanställa och presentera resultaten i en rapport. Totalt är det 6 rapporter. Inför varje vecka lägger jag upp ett veckobrev här på hemsidan med information om litteratur, uppgifter och rapportering av resultat. I slutet på kursen presenterar du muntligt resultaten från rapporterna, samt skriver (valfritt) VG-tentan. 

 


Sidansvarig: Linda Wänström
Senast uppdaterad: 2017-10-18