Göm menyn

729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå

Reflektionsrapporten


Reflektionsrapporten

Innehållet i reflektionsrapporten skall ta upp ett urval av de diskussionsteman som du tycker det är viktigt och meningsfullt för dig att reflektera över nu i slutet av din utbildning. Rapporten skall inte vara en uppräkning av samtliga diskussionsteman under de föregående seminarierna och någon kort kommentar till var och en av dessa. Den skall inte heller vara något slags historisk redogörelse av vad du gjort och läst under åren på programmet, utan en diskussion om något eller några aspekter på kognitionsvetenskap eller din utbildning.

Det är viktigt att rapporten är en sammanhängade text om kognitionsvetenskap, inte ett antal fragment utan inbördes sammanhang. Du kan själv välja hur många delaspekter du vill ta upp, men det är viktigt att du för läsaren visar vad du väljer att ta upp och dina egna tankar kring detta. Formen är alltså snarare en personlig reflektion än en traditionell akademisk rapport. Men även om formen är annorlunda gäller förstås sedvanliga krav på akademisk precision och stringens i texten. Fritt tyckande utan koppling till existerande teorier, metoder etc accepteras därmed inte.


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-04-16