Hide menu

Suggested topics for Master Thesis Projects:

Please check also the PELAB Thesis projects.

  • Exjobb 1: (DELVIS UPPTAGET)
  • Designa och implementera optimering för det objektorienterade simuleringsspråket Modelica. Detta innebär transformation av den intermediära abstrakt-syntax representationen för att kunna generera mer effektiv kod. Dataflödesanalys och partitionering av koden ingår, samt att sätta sig in i och använda vissa grafalgoritmer. Arbetet underlättas av användning av kompilatorgeneratorn RML, som genererar effektiva implementationer i C från specifikation i Naturlig Semantik. Kontakta Peter Bunus (petbu@ida.liu.se) för mer info.
  • Exjobb 2:
  • Designa och implementera en snabb binärkodsgenerator till minne för den interaktiva OpenModelica miljön. Baserad på LCC kompilatorn. Kontaktperson Peter Aronsson (petar@ida.liu.se) for mer info.

  • Exjobb 3: (UPPTAGET)
  • Designa och implementera en grafisk kopplingseditor, i Java, för grafisk programmering av Modelica. Vi har en prototyp att utgå ifrån. Kontaktperson Levon Saldamli (levsa@ida.liu.se) för mer info.

  • Exjobb 4:
  • Verifiering av ekvationsbaserade Modelicamodeller. Det är önskvärt att även koppla verifieringsverktyg till Modelicamiljön. Utred hur detta kan göras, och koppla/designa/implementera lämpligt verktyg. Mer info/diskussion med Peter Fritzson.

    Om du är intresserad, kontakta ovanstående handledare, alt. Peter Fritzson (petfr@ida.liu.se) eller Vadim Engelson (vaden@ida.liu.se) vid PELAB.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2012-05-07