Göm menyn

TDDE55 Data- och programstrukturer, 6.0 hp (Grundnivå)
/Data and Program Structures/

Kursen ges för första gången 2022.

2023 Vt1 — Vt2

ExaminatorCyrille Berger
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 Vt1 — Vt2

ExaminatorCyrille Berger
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen