Göm menyn

769A24 Avancerad interaktionsdesign, 6.0 hp (A)
/Advanced Interaction Design/

Kursen ges för första gången 2023.
2023 VT1 — VT2

ExaminatorJohan Blomkvist


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen