Göm menyn

769A08 Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Embodied, Situated, and Distributed Cognition/

2022 vecka 34 — 43

Kursledare och examinatorTom Ziemke
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen