Göm menyn

732G91 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15.0 hp (Grundnivå)
/Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course/
2021 VT1 — VT2

ExaminatorLinda Wänström
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen