Göm menyn

732G45 Grundläggande statistik och dataanalys, 30.0 hp (Grundnivå)
/Introductory Statistics and Data Analysis/

2022 HT1 — HT2

ExaminatorLinda Wänström
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen