Göm menyn

732G32 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15.0 hp (Grundnivå)
/Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course/

2021 VT

Kursledare och examinatorLinda Wänström
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen