Göm menyn

732G05 Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
/Multiple Regression and Time Series Analysis/

Kursen ges sista gången 2021.

2021 VT2

ExaminatorJolanta Pielaszkiewicz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen